ANBI

De Crusaders Kerkgenootschap is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Informatie: RSIN (fiscale nummers): 821141764

Crusaders staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK nummer 27344215

Contactadres Crusaders Kerkgenootschap

Dhr. A.J.S. Eduarda

Kantershof 573 

1104 HG, Amsterdam Zuidoost

Tel 00159998889777

E-mail: info@crusadersfamily.com

Doelstelling

De gemeente stelt zich ten doel de verkonding van en het leven naar Gods onfeilbaar woord, zijnde de Bijbel, zulke in de ruimste zin.

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de visie dragers bijgestaan door de oudsten raad. Bestuurssamenstelling is op deze website opgenomen onder het rubriek  Leiderschap

 

FINANCIËLE INFORMATIE

Beloningsbeleid
Kerk en oudstenraad leden verrichten hun werk pro deo wel hebben ze recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Momenteel heeft Crusaders geen personeel in dienst.

Financiële documenten
De begroting, jaarrekening en beleidsplan van de Crusaders Kerkgenootschap zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd op deze website en zijn via onderstaande links te vinden.

Activiteiten
Een indicatie van de vele activiteiten die in de verschillende locaties plaatsvinden, zijn opgenomen in onderstaande